PodatekDochodowy.com
Opcje wyszukiwania  
E-mail: Hasło:
Lub Zaloguj się przez
Facebook
Artykuły
Pomoc

Status artykułu

Wszystkie artykuły mają przypisany status, i na tej podstawie są na różnych etapach publikacji.

Roboczy - artykuł jest w stanie roboczym

Stan ten jest przypisany do nowo dodanych artykułów. W tym statnie, artykuł nie jest wyświtlany w katalogu bez względy na jego kataklasyfikację w katalogu. Artykuł nie jest także widoczny publicznie, jest tylko dostępny przez jego twórcę. Natomiast, jeśli artykuł jest tłumaczeniem oryginalnego artykułu, jest również dostępny przez twórcę oryginalnego artykułu.

Jeśli artykuł jest już gotowy do publikacji, wciśnij przycisk Opublikuj. Artykuł zostanie przesłany do przeglądu przez redaktora.

Czeka na przegląd - artykuł czeka na przegląd przez redaktora

Artykuły zgłoszone do publikacji są przeglądane przez redaktora zanim są opublikowane w katalogu. Artykuły są umieszczane w kolejce, czekając na przegląd przez redaktora i pozostają w tym stanie aż rozpoczynie proces przeglądu.

W przeglądzie - artykuł jest w trakcie przeglądu przez redaktora

W czasie, kiedy artykuł jest w trakcie przeglądu przez redaktora, zostaje w tym stanie aż redaktor zakończy proces przeglądu. Przegląd redaktora polega na sprawdzeniu czy artykuł jest napisany na temat, gramatykcznie i ortograficznie, weryfikuje odniesienia i klasyfikację katalogu. Artykuł może zostać odrzucony i odesłany do twórcy jeśli nie przestrzega naszych zasad. Redaktor może również zmienić część artykułu, według własnego uznania.

Redaktor zakańcza przegląd przyjmując artykuł do publikacji lub go odrzuca. Po zatwierdzeniu artykuł jest publikowany i wpisany w odpowiednią kategorję katalogu. Kiedy artykuł jest odrzucony, zostaje odesłany do autora do przeglądu.

Odrzucony - artykuł został odrzucony przez redaktora

W przypadku kiedy redaktor stwierdzi, że artykuł nie spełnia wszystkich wytycznych lub nie jest gotowy do publikacji, redaktor odrzuca artykuł. Artykuł wraca do autora do przeglądu. W tym momencie, artykuł powraca do stanu roboczego.

Autor musi poprawić artykuł zgodnie z instrukcjami podanymi przez redaktora. Jeśli artykuł jest gotowy do ponownej publikacji, kliknij na opublikuj. Artykuł zostanie ponownie wysłany do przeglądu przez redaktora.

Opublikowany - Artykuł został opublikowany

Artykuł został opublikowany i wpisany do katalogu. Jest publicznie dostępny dla wszystkich.

Opinie
Napisz do nas jeśli masz jakieś sugestie lub uwagi.

» QUELL Technologies    Copyright© 1998 - 2012   All Rights Reserved.